വാര്‍ത്തകള്‍

അപര്‍ണ്ണക്ക്‌ പുരസ്‌കാരം
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൊച്ചു കവിയിത്രി ബി. അപര്‍ണ്ണ കടത്താനട്ടുമാധവിയമ്മയുടെ പേരില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ പുരസ്‌കാരത്തിന്‌ അര്‍ഹയായ വിവരം സന്തോഷപൂര്‍വ്വം അറിയിക്കുന്നു..
..........................................................................................................................

ചേലിയ കെ.കെ. കിടാവ്‌ യു.പി. സ്‌കൂളിനു സമീപമുള്ള ഒരു വീട്ടു വളപ്പില്‍ 2008 ജൂണ്‍ ആദ്യവാരം കണ്ടെത്തിയ ഗുഹ.

..........................................................................................................................

No comments: