അപര്‍ണ്ണ.ബി

അപര്‍ണ്ണ.ബി
സമാഹാരങ്ങള്‍ :
(പൂര്‍ണ്ണാ പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്‌, കോഴിക്കോട്‌ )
-കടത്താനട്ടുമാധവിയമ്മയുടെ പേരില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ പ്രഥമ പുരസ്‌കാരത്തിന്‌ അര്‍ഹയായി.

No comments: