വ്യക്തികള്‍  • മേലേങ്കണ്ടി ചോയിക്കുട്ടി
  • പണിക്കോട്ടില്‍ ചന്തുക്കുട്ടി നായര്‍
  • എടക്കുളം കുട്ടികൃഷ്‌ണന്‍
  • സി.ജി.എന്‍. ചേമഞ്ചേരി

No comments: