ആരാധനാലയങ്ങള്‍, ആശ്രമങ്ങള്‍

ക്ഷേത്രങ്ങള്‍, പള്ളികള്‍, ആശ്രമങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മതക്കാരുടെ ആരാധനാലയങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ്‌ ചെങ്ങോട്ടുകാവ്‌ (വിശദ വിവരണങ്ങള്‍ക്ക്‌ ഓരോന്നിലും ക്ലിക്കു ചെയ്യുക)
കുടുംബക്ഷേത്രങ്ങള്‍
ഇസ്ലാം ആരാധനാലയങ്ങള്‍


ആശ്രമങ്ങള്‍